Rada Federacji Metalowców

Rada Federacji Metalowców

W dniu 21 marca 2018 obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowcy. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Federacji kol. Mirosław Grzybek. Członkowie Rada przyjęli