Aktualności

Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AKTUALNOŚCI   06.05.2011 Na listopad-grudzień planowane jest wydanie publikacji podsumowującej
Biuro projektu

Biuro projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Federacja Związków Zawodowych „METALOWCY” ul. Mylna 21/17 60-856 Poznań Tel./Fax.
Harmonogram seminariów

Harmonogram seminariów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Seminaria na temat Flexicurity: 13-15 kwietnia 2011 25-27 maja 2011
Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zobowiązane są do wypełnienia niniejszych
Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zobowiązane są do zapoznania się
Beneficjenci /Grupy Docelowe

Beneficjenci /Grupy Docelowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niniejszy projekt skierowany jest do: – pracodawców i pracowników przedsiębiorstw