Katowice i Opole po wyborach

Katowice i Opole po wyborach

W dniach 11 i 12 października 2018 miały miejsce Zjazdy Okręgowe w Opolu i w Katowicach:

W wyniku wyborów Przewodniczącymi Rad Okręgów zostali:

  • w Okręgu Opolskim kol. Grzegorz Bor reprezentujący ZZ Metalowców Nepaco Praszka

  • w Okręgu Śląskim kol. Stanisław Młynarczyk reprezentujący NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej,

W Zjeździe Okręgowym w Katowicach uczestniczyło 70 delegatów reprezentujących 56 Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszających ponad 7 tyś. czynnych zawodowo członków związku. W trakcie Zjazdu wybrano 37 delegatów na Zjazd Krajowy, 8 członków Rady Federacji oraz Radę Okręgu. Czas pomiędzy kolejnymi głosowaniami był poświęcony na dyskusję i wymianę poglądów nurtujących ruch związkowy. Nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy.

Galeria

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.