Kolejne Zjazdy Okręgowe – Warszawa, Olsztyn i Wrocław.

Kolejne Zjazdy Okręgowe – Warszawa, Olsztyn i Wrocław.

W dniach 26, 27 i 28 września 2018 miały miejsce kolejne Zjazdy Okręgowe Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

W wyniku wyborów Przewodniczącymi Rad Okręgów zostali:

  • w Okręgu Mazowiecko-Podlaskim kol. Lech Latarski reprezentujący ZZ Metalowców CNH z Płocka,

  • w Okręgu Warmińsko-Mazurskim kol. Joanna Grzegorczyk reprezentująca ZZ Metalowcy ZEM i SUNGSAN Ełk

  • w Okręgu Dolnośląskim kol. Lucjan Machul – reprezentujący ZZ Pracowników Diora Świdnica.

Uczestnicy wybrali delegatów na Zjazd Krajowy oraz członków Rady Federacji na kadencje 2018 – 2022. Poszczególne Zajazdy były doskonałą okazją na dyskusje na temat przyszłości ruchu związkowego i wyzwań jakie czekają naszą Federacje w nadchodzącej kadencji. Nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy.

/galeria/

FZZ MiH

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.