Kolejny rok zamrożenia ZFŚS ?

Kolejny rok zamrożenia ZFŚS ?

W ubiegłym roku nastąpiło częściowe odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W latach 2012-2016 podstawa odpisu była zamrożona w wysokości 1093,93 zł. W roku ubiegłym odpis został zwiększony o 91,73 zł. do kwoty 1185,66 zł na jeden pełny etat pracowniczy. Niedawno wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki zaproponował w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej, aby w 2018 r. utrzymać odpis na fundusz świadczeń socjalnych na obecnym poziomie. Wprowadzenie w życie powyższych propozycji wywoła negatywne skutki w dochodach naszych członków Związku. Obradujące w dniu 18 października 2017 Prezydium OPZZ, zwróciło się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z wnioskami o:

  • odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2018 r. tj. do wysokości 1434 zł (tj. 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia pracowniczego )

  • odmrożenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz dla pracowników szkół wyższych,

  • odmrożenie fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych,

  • wypracowanie i przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego ustawowego rozwiązania, które zapewni pracownikom oraz emerytom i rencistom rekompensatę poniesionych na przestrzeni lat strat tj. łącznej kwoty 851,25 zł.

 

Zakładowe Organizacje Związkowe będąca członkiem Federacji Związków Zawodowych METALOWCY powinny się włączyć do walki o zmianę projektu ustawy okołobudżetowej wysyłając jasne i czytelne Stanowisko do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z opinią o odmrożenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

 

Stanowisko to powinno być wysłane drogą e-mail do 27 października 2017 r. na adres : sekretariatBM@mr.gov.pl i sekretariat.bmi@mf.gov.pl

 

Zarząd Federacji zwraca się z wnioskiem aby Stanowiska Zakładowych Organizacji Związkowych przesłać do wiadomości: kusiak@opzz.org.pl aby OPZZ mogło ich kopię przekazać rządowi podczas najbliższego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w 30 października br. ( oraz na sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl )

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

 

Załączniki:
Opinia okołobudżetowa OPZZ

Stanowisko ZOZ ( do ewentualnego wykorzystania )

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.