Konferencja Regionu Wschodniego IndustriAll Europe

Konferencja Regionu Wschodniego IndustriAll Europe

We wtorek 28 listopada w Pradze pod przewodnictwem Judith Kirton-Darling – pełniąca obowiązki wspólnego sekretarza generalnego industriAll Europe miało miejsce okresowe spotkanie Regionu Wschodniego w którym uczestniczyły delegacje Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Polski oraz jako goście związkowcy z Ukrainy. W konferencji uczestniczyła delegacja Konfederacji Przemysłu. Dyskusja dotyczyła dobrych miejsce pracy w przemyśle, aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach, wyzwań związany z polityką klimatyczna oraz dyrektywie o europejskiej płacy minimalnej. W wystąpieniach poszczególnych delegacji dominowały informacje o spowolnieniu gospodarczym, kryzysie, inflacji, wysokich cenach energii i obawach związanych z zatrudnieniem w związku z sprawiedliwą transformacją. Podsumowując konferencję Judith Kirton-Darling powiedziała „Potrzebujemy silnych partnerów społecznych współpracujących, aby zapewnić wszystkim zrównoważony rozwój  oraz dobre miejsca pracy w przemyśle dla wszystkich. Pracodawcy, związki zawodowe i decydenci muszą współpracować, aby zapewnić pomyślną dekarbonizację przemysłu stalowego w uczciwy i sprawiedliwy sposób. Kolejne spotkanie zorganizują węgierscy. 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.