Konferencja sprawozdawczo – wyborca Okręgu Śląskiego

Konferencja sprawozdawczo – wyborca Okręgu Śląskiego

W dniu 12 października 2010 w Katowicach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-wyborca Okręgu Śląskiego w ramach VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy na kadencję 2010-2014.

W Zjeździe uczestniczyło 37 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak, V-ce Przewodniczący Federacji kol. Bogdan Kaczmarek, oraz uczestniczy w obradach V-ce Przewodniczący Federacji kol. Stanisław Młynarczyk a także Przewodniczący Śląskiej Rady OPPZ w Katowicach kol. Henryk Moskwa.

Przewodniczący Śląskiej Rady OPPZ w Katowicach kol. Henryk Moskwa w swoim wystąpieniu zaprezentował aktualna sytuację w ruchu związkowym na trenie województwa śląskiego w kontekście prowadzonego dialogu społecznego oraz wyborów samorządowych. Kończąc wystąpienie wręczył Złote Odznaczenia Zasłużony dla OPZZ – kol. Caputa Krystyna, kol. Fabia Ludwik, kol. Kyć Andrzej.

W trakcie obrad uczestnicy wykorzystując obecność ścisłego kierownictwa Federacji w trakcie dyskusji otrzymali odpowiedź na nurtujące pytania m.in. w zakresie podjętych działań mijającej kadencji, aktualnej sytuacji ekonomicznej Federacji oraz planów na przyszłość.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Okręgu został – kol. Wilk Tadeusz, którego kontrkandydatem był kol. Grzybek Mirosław.

Członkami Rady Federacji zostali – Dutka Ryszard, Jakubowski Marian, Kosiń Grzegorz, Kwaskiewicz Marek Kyć Andrzej.

Zjazd wybrał 19 delegatów na VIII Zjazd Federacji Metalowcy oraz podjął uchwałę że Radę Okręgu będą stanowić wszyscy przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych.

Galeria zdjęć.

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.