Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Grodków

Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Grodków

W dniu 16.07.2012roku godz. 1200 w siedzibie Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna w Grodkowie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów NSZZ pracowników GZWM S.A. Konferencję Sprawozdawczo Wyborczą Członków NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków otworzył Przewodniczący Zarządu Związków Zawodowego Andrzej Hudaszek witając członków Związku oraz zaproszonych gości:

Romualda Wojtkowiaka -Przewodniczącego FZZ „Metalowcy”

Halinę Marszałek – Przewodniczącą Rady Okręgu Opole FZZ „METALOWCY”

Grzegorza Bora – Przewodniczącego Neapco Europe Praszka

W konferencji uczestniczyło 53 członków Związku Zawodowego NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków, co stanowiło 56,4 % ogólnej liczby członków Związku.

Kontynuując porządek obrad Przewodniczący Konferencji poprosił o wystąpienie zaproszonych gości. Kolejno głos zabrali: Przewodniczący FZZ „Metalowcy” Romuald Wojtkowiak oraz Halina Marszałek – Przewodnicząca Rady Okręgu Opole FZZ „Metalowcy”. Zaproszeni gości w swoich wystąpieniach odnieśli się do trudnej sytuacji przyszłych emerytów oraz podziękowali Przewodniczącemu Związku za owocną współpracę.

Po wystąpieniu gości Przewodniczący FZZ „Metalowcy” Romuald Wojtkowiak odznaczył na wniosek Rady Okręgu Opole Złotą Odznaką FZZ „METALOWCY” Zarząd ZZ GZWM, wręczył Złotą Odznakę „Za zasługi dla OPZZ” : Markowi Morawskiemu i Waldemarowi Kulakowi oraz Srebrną Odznakę „Za zasługi dla OPZZ” Sabinie Wyka,Bogusławie Sitnik oraz Tomaszowi Gajewskiemu. Ponadto nadał odznakę – ZASŁUŻONY DZIAŁACZ FEDERACJI METALOWCY nw. członkom Związku:

 1. Franków Adam

 2. Kulak Sabina

 3. Omieciński Henryk

 4. Porzeżyński Jerzy

 5. Sikocińska Barbara

 6. Śleziak Iwona

 7. Wolański Andrzej

 8. Warowy Ryszard

 9. Wójcik Grzegorz

 10. Zawada Zbigniew.

Na wniosek Przewodniczącego Konferencji przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków na kadencję 2012-2016. Z Sali padły kandydatury Iwony Śleziak oraz Andrzeja Hudaszka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził zamknięcie listy kandydatur i tajne głosowanie.

Na Przewodniczącą Związku Zawodowego NSZZ pracowników GZWM S.A. Grodków na kadencja 2012-2016 wybrana została Iwona Śleziak.

W trakcie głosowania na salę obrad przybyli Prezes GZWM S.A. Pan Lech Szyszkiewicz oraz Pani Jolanta Duda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.

Następnie przybyli goście zabrali głos. W krótkich wystąpieniach poruszyli kwestię konieczności dialogu na linii Zarząd Spółki – pracownik – Zawiązki Zawodowe.

Ostatnim punktem porządku obrad było wystąpienie ustępującego Przewodniczącego Związku, który podziękował członkom Zarządu Związku za współpracę i życzył powodzenia nowo wybranej Przewodniczącej Związku.

/galeria zdjęć/

Przewodnicząca Rady Okręgu Opole

FZZ „METALOWCY”

Halina Marszałek

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.