Konferencja sprawozdawczo – wyborcza Okręgu Wielkopolsko – Lubuskiego

Konferencja sprawozdawczo – wyborcza Okręgu Wielkopolsko – Lubuskiego

W dniach 26/27 września odbyła się Konferencja sprawozdawczo – wyborcza Okręgu Wielkopolsko – Lubuskiego Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy”. Stanowiła pierwszy etap IX Krajowego Zjazdu.

Delegaci reprezentujący 37 zakładowych organizacji związkowych z branży przemysłu metalowego dokonali podsumowania czteroletniej kadencji 2010 – 2014r., a także wybrali władze Okręgu na czteroletnią kadencje 2014 – 2018. Przewodniczącym Okręgu ponownie został wybrany Bogdan Kaczmarek.

Do Rady Federacji wybrano:

Kol. Zdzisława Stróżyka HCP Poznań

Macieja Ratajczaka Mahle Krotoszyn

Grzegorza Narlocha Philips Piła

Jarosława Ryczkowskiego Panasonic Gniezno

Na konferencji wybrano również 17 delegatów, którzy będą reprezentowali Okręg Wielkopolsko – Lubuski na IX Krajowym Zjeździe Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy”, które odbędzie się w dniach 28 – 30 listopada w Bielsku –Białej.

Należy podkreślić iż za zaangażowanie Przedstawicieli Zw. Zaw. Metalowcy Mahle Polska Krotoszyn w działalność Federacji została doceniona przez wszystkich delegatów Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego Federacji Metalowców Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego i na Krajowy zjazd Sprawozdawczo –Wyboczy do Bielska-białej zostali wybrani trzej przedstawiciele Metalowców z Mahle Krotoszyn – Maciej Ratajczak – Przewodniczący związku ,Dariusz Guzowski- zastępca przew. , oraz członek Zarządu związku Karol Waściński.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.