Konferencja sprawozdawczo-wyborcza w ZZ „Metalowcy” CNH Industrial w Płocku

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza w ZZ „Metalowcy” CNH Industrial w Płocku

W dniu 19 marca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego „Metalowcy „ przy CNH Industriał Polska Sp o.o. w Płocku. Uczestniczący w Konferencji delegaci wysłuchali sprawozdanie za rok ubiegły, które zaprezentował Przewodniczący Związku Lech Latarski. Po przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium nastąpił moment podziękowania dla kol. Lecha Latarskiego za 29 – letnią pracę na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej „Metalowcy” w związku z jego przejściem na zasłużoną emeryturę. Podziękowanie złożyli delegaci związku oraz grupa związkowców – emerytów z Koła Emerytów przy ZZ „Metalowcy. W dalszej części delegaci wybrali nowego Przewodniczącego Związku , którym został kol. Patryk Wiśniewski. Ustępujący Przewodniczący Lech Latarski podziękował za współpracę, dobrą atmosferę oraz okazaną życzliwość i ogromne wsparcie w rozwiązywaniu wielu kwestii związkowych.

Podziękowania Lech Latarski 

Lech Latarski

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.