Konferencja śródokresowa IndustriAll Europe 30/05 – 1/06 2023

Konferencja śródokresowa IndustriAll Europe 30/05 – 1/06 2023

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2023  – w Salonikach miała miejsce śródokresowa konferencja przedstawicieli związków związkowych wchodzących w skład IndustriAll Europ w której uczestniczyli  przedstawiciele naszej Federacji. W konferencji udział wzięło  450 krajowych delegatów reprezentujący  119 organizacji z 34 krajów, w tym po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele ukraiński związków.  W trakcie konferencji omówiono siłę związków zawodowych w czasach transformacji przemysłowej, wojny w Europie i wielu kryzysów. Prezydent Michael Vassiliadis otwierający wydarzenie, zaznaczył że obecna sytuacja w Europie jest najtrudniejsza od czasu powstania IndustriAll w 2012 roku. Następnie zostały omówione priorytety polityczne IndustriAll na najbliższe dwa lata wraz z przyjętym plan strategiczny, który określa kierunek działań do Kongresu zaplanowanego w 2025 roku.

Pozostałe informacje na IndustriAll Europe 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.