Konferencja w Belgii

Konferencja w Belgii

W dniach 02-03 lutego 2011 roku w Centrum Kongresowym w Elewijt w Belgii odbyła się konferencja związkowa na temat „Wzmacnianie współpracy pracowników zatrudnionych w międzynarodowych przedsiębiorstwach”. W konferencji tej z Polski udział wzięło 11 zwiazkowców z różnych branż i central związkowych. Największą reprezentację wysłała Federacja ZZ Metalowcy pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Małgorzaty Łabody.

W prezydium konferencji zasiadały najbardziej znaczące osoby z Sekretarzem Generalnym EKZZ Johnem Monks na czele.

Gremium 200 uczestników wysłuchało sprawozdania z bieżących działań na rzecz wzmacniania prestiżu związków zawodowych a także działań podejmowanych na rzecz stworzenia Europy socjalnej, przyjaznej jej obywatelom.

Johan Monks poinformował zebranych o Kongresie EKZZ, który odbędzie sie w maju bieżącego roku. Zapowiedział również zmianę na stanowisku Sekretarza Generalnego z racji swojego przejścia na emeryturę.

Drugi dzień konferencji poświęcony był funkcjonowaniu Europejskich Rad Zakładowych.

Nowa Dyrektywa 2009/38/WE, która musi być wdrożona do ustawodawstwa w poszczególnych krajach członkwskich Unii Europejskiej do 05.06.2011 roku, znacznie lepiej definiuje informację i konsultację. Precyzyjniej również jest zapisane, kiedy kierownictwo międzynarodowego przedsiebiorstwa powinno przekazywać informację dotyczące strategii firmy – zawsze musi to być przed podjeciem decyzji.

W nowej dyrektywie o ERZ zapisano także prawo do bezpłatnych szkoleń dla członków ERZ.

W czasie konferencji odbyły sie warsztaty na temat funkcjonowania Europejskich Rad Zakładowych. Wymiana doswiadczeń i poglądów była bardzo ciekawa. Zaowocowała wymiana kontaktów, które mamy nadzieję, będą przyczyniać się do rozwoju europejskiego ruchu związkowego.

 

Jacek Murawski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.