Konferencja w Stambule

Konferencja w Stambule

W ramach realizowanego przez OPZZ projektu „Przekazywanie Umiejętności i Narzędzi dla Skutecznego Dialogu Dwustronnego w Turcji” wraz z tureckimi metalowcami z Birlesik Metal. W dniach 10-11 maja 2018 w Stambule miała miejsce konferencja podsumowywująca ten projekt. W konferencji uczestniczyło 60 osób w tym 5 osobowa delegacja polskich metalowców. Uczestniczący w konferencji Przewodniczący Birleski Metal Adana Serdarolglu podkreślił, że w tureccy związkowy na co dzień borykają się z licznymi przeciwnościami. Ograniczeniami swobody przynależności do organizacji związkowych, brakiem prawa do strajku i dużą ilością wypadków śmiertelnych w pracy ( od początku roku liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 575 ). Obecny rząd kontroluje media i zamyka dziennikarzy mających odmienne spojrzenie na otaczająca rzeczywistość. Od września 2015 zamkniętych zostało 19 gazet i 3 stacje telewizyjne. Turecki Rząd wyznacza związkom zawodowym miejsce i czas 1 majowej manifestacji. Ogromne problemy występują przy próbach negocjowania i zawierania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Aby zawrzeć ZUZP – związek musi sądownie udowodnić że posiada 50 % uzwiązkowienie! Na wyrok sądu czeka się około 1 roku! W ostatnim czasie odrzuconych zostało 90 % takich wniosków! Największym przejawem ograniczenia swobody związkowej to prawny wymóg notarialnego potwierdzenia przystąpienia do organizacji Związkowej! Jednak mimo licznych problemów pracownicy skutecznie upominają się o swoje prawa. Problemy polskich związkowców zaprezentował Przewodniczącego FZZ Metalowców i Hutników Mirosław Grzybek.

 

FZZ Metalowców i Hutników

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.