Konferencja w Wilnie

Konferencja w Wilnie

W dniach od 4 do 6 września br w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Litewską Konfederację Związków Zawodowych nt: Związki Zawodowe a młodzież; od bezrobocia do odnowienia siły roboczej w przedsiębiorstwach.

Uczestnikami konferencji byli Metalowcy z Litwy, Estonii oraz z Polski, którą reprezentowały cztery osoby. Wśród uczestników byli oczywiście ludzie młodzi, którzy podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi działalności związków zawodowych, powiedzieli co ich skłoniło by wstąpić w szeregi związkowe. Z dyskusji wynikało, że zarówno na Litwie jak i w Estonii są podobne problemy jak w Polsce dotyczące aktywizacji młodych pracowników w związkach zawodowych.

Konferencja przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze, była przygotowana merytorycznie.

Małgorzata Łaboda

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.