Konferencja w Zagrzebiu

Konferencja w Zagrzebiu

W dniu 13 października 2015 w Zagrzebiu miała miejsce konferencja podsumowująca projekt „Efektywność dialogu społecznego na poziomie lokalnym i firmy – rola i zadania związków zawodowych”.

Projekt zrealizowany był przy wsparciu europejskich funduszy społecznych a partnerem Federacji Metalowców byli chorwaccy metalowcy z centrali SMH. Konferencję wspólnie poprowadzili Przewodniczący FZZM Romuald Wojtkowiak oraz Przewodniczący SMH Vedran Dragičević.

W pierwszej części Cyprian Szyszka – ekspert unijny, zaprezentował podsumowanie działań projektowych oraz przeprowadzonych szkoleń w temacie jak podnieść skuteczności dialogu społecznego na poziomie lokalnym i na poziomie spółki według zaleceń Komisji Europejskiej z uwzględnieniem polskich i chorwackich doświadczeń.

Uzupełnieniem wystąpienia była prezentacja dotycząca sytuacji przebiegu dialogu społecznego, jaki jest prowadzony przez chorwackich metalowców z pracodawcami, zwłaszcza, że mogą się pochwalić wynegocjowaniem ponad 100 umów zbiorowych (odpowiednik naszych ZUZP oraz Regulaminów wynagrodzeń).

Druga cześć konferencji była poświecona wspólnej dyskusji i wymianie doświadczeń w tematach prawa pracy, spraw socjalnych, funkcjonowania organizacji związkowych, warunków bhp, możliwości zwiększenie uzwiązkowienie, a także roli związków zawodowych w życiu społeczeństwa.

Z danych, jakie przekazali nam chorwaccy koledzy to – średnia płaca – ok. 950 euro, stopa bezrobocia – ok. 16 %, uzwiązkowienie krajowe ok. 130 tyś. osób przy 4,5 mln. mieszkańców. Ciekawostką jest sytuacja, kiedy to pracownik po przekroczeniu 90 dni zwolnienia lekarskiego otrzymuje świadczenie bez potrącania podatku dochodowego.

Konferencja zakończyła się wspólnym mottem „ Mówimy do następnego spotkania a nie do widzenia”.

FZZ Metalowcy

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.