Kongres OPZZ

Kongres OPZZ

W ostatnim tygodniu w centrum wydarzeń związkowych był skupiony na IX Kongresie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kongres obradował w dniach 24 – 25 maja 2018 w Warszawie. Z ramienia Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników uczestniczyło w nim 16 delegatów. Nasza reprezentacja po Związku Nauczycielstwa Polskiego posiadła drugą liczbę delegatów. Hasłem tegorocznego Kongresu było „ Polska potrzebuje wyższych płac”. Nasi delegaci czynie uczestniczyli w obradach włączając się do prac poszczególnych komisji. W Prezydium Kongresu zasiadł kol. Grzybek Mirosław, w komisjach skrutacyjnych kol. Kosin Grzegorz i kol. Murawski Jacek. Wystąpienie w imieniu Branży Przemysł zaprezentował kol. Grzybek Mirosław.W trackie Kongresu kol. Młynarczyk Stanisław otrzymał odznaczenie „ Za zasługi dla Ochrony Pracy” . Obradujący Kongres kierownictwo OPZZ na kolejne 4 lata powierzył kol. Guz Jan. Szefem Komisji Rewizyjnej został kol. Czarnowski Jarosław. Delegaci w głosowaniach przyjęli Program OPZZ na lata 2018-2022 oraz zamiany do Statutu. Gośćmi Kongresu było 28 zagranicznych delegacji reprezentujących praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Kongres uczcił minutą ciszy zmarłego Romualda Wojtkowiaka.

Dzień przed Kongresem 23 maja 2018 w siedzibie Federacji miało miejsce pierwsze spotkanie przedstawicieli Branży Przemysł OPZZ, w trakcie którego uczestnicy w panelu dyskusyjnym próbowali wypracować kierunki i cele jakie branża powinna realizować w trakcie kadencji. Obrady prowadził Przewodniczący Branży kol. Grzybek Mirosław.

FZZMiH
Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.