Koniec kłopotów Huty Częstochowa – Sunningwell kupuje hutę.

Koniec kłopotów Huty Częstochowa – Sunningwell kupuje hutę.

Od ubiegłego roku trwa walka Związkowców Huty Częstochowa o przetrwanie i zachowanie 1200 miejsc pracy. Ubiegłoroczne związkowe akcje protestacyjne pod Bankiem PKO S.A. i liczne interwencje do władz państwowych, pozwoliło na zalezienie inwestora strategicznego, który po okresie dzierżawy złożył wniosek do syndyku o nabycie praw właścicielskich. W dniu 28 lipca 2020, na posiedzeniu Sądu Rejonowego syndyk dokonał wyboru oferty. Mamy nadzieje, że pod sterem Sunnigwell Steel Polska S.A. skończą się kłopoty częstochowskich hutników.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.