List od IndustriAll

List od IndustriAll

Poniżej tłumaczenie listu od IndustriAll.


Drodzy koledzy,
Chcielibyśmy wyrazić nasze pełne poparcie dla Waszej akcji protestacyjnej w 
obliczu tragicznego postępowania polskiego rządu.

Wasz raport odnośnie  działań polskiego rządu wykluczających związki 
zawodowe oraz pozbawiających Was fundamentalnych  praw jako ludzi pracy, 
podniesienie wieku emerytalnego, wzrost ilości umów śmieciowych, 
niebezpieczna sytuacja w polskiej gospodarce są to dobrze nam znane problemy 
w czasach cięć oraz ataków na ruch związkowy, związki zawodowe oraz inne 
podstawowe prawa. 

W imieniu 7 milionów naszych członków życzymy Wam sukcesu w tej bardzo 
dobrze zorganizowanej oraz zjednoczonej akcji związków zawodowych.

Z wyrazami solidarności
Ulrich Eckelmann
Sekretarz Generalny

/treść listu/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.