List od Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Metalowcow

List od Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Metalowcow

List  od Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Metalowców.

Poniżej tłumaczenie listu.


Do organizacji członków Europejskiej Federacji Metalowców

Adam Dimer NSZZ Solidarność

Romuald Wojtkowiak OPZZ Konfederacja Związków Zawodowych Metalowców

Drodzy Adamie i Romualdzie

Niniejszym, chciałbym wyrazić najgłębsze kondolencje z powodu straty Waszego Prezydenta oraz licznej grupy najważniejszych osób polskiego rządu i instytucji państwowych.

W Polsce, Rosji i wszystkich krajach świata ta tragiczna strata wzbudziła poczucie głębokiego żalu dla ofiar i ich rodzin.

Lech Kaczyński był nie tylko szanowanym mężem stanu, lecz także członkiem związku zawodowego i żarliwym przeciwnikiem polityki totalitaryzmu.

Szczególnie tragiczne dla wszystkich europejczyków jest miejsce tej katastrofy.

Ważnym znakiem pojednania była obecność w Katyniu w tych dniach. Na ten sygnał czekało wielu ludzi w Europie. Zbliżenie narodów i ludzi, szczególnie w Europie, jest wstępnym warunkiem dla wszystkiego, o co walczą związki zawodowe, dla życia w pokoju i wolności. Powinniśmy pamiętać o ofiarach tej tragicznej katastrofy i traktować to jako ostrzeżenie dla nas oraz usiłować dążyć do europejskiego zrozumienia i pojednania, a także trwałego pokoju i wolności.


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.