Metalowcy 4.0 – kolejna sesja szkoleniowa

Metalowcy 4.0 – kolejna sesja szkoleniowa

W dniach 23-26 września 2021, 44 przedstawicieli Federacji uczestniczyło w kolejnej sesji szkoleniowej zorganizowanej w laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizowanego przy współpracy z firmą Formac  projektu „Metalowcy 4.0 – wysokie kompetencje pracowników środkiem do wysokiej adaptacyjności przedsiębiorstw do zmian technologicznych”. W trakcie 4 kolejnych dni związkowcy zostali zapoznani z podstawami programowania maszyn CNC, ich praktyczną obsługą, nadzorem nad procesami technologicznymi poprzez użycie kontrolerów, metod analizy danych oraz symulacji linii produkcyjnych. Największe zainteresowanie wzbudziła wizyta w laboratorium samochodów i ciągników w Dąbrowie w trakcie,  której uczestnicy mogli skorzystać m.in. symulatora jazdy samochodem. Wspólny pobyt był również okazją do wymiany informacji i doświadczeń o sytuacji w poszczególnych zakładach. Dalsza kontynuacja projektu przewidziana jest w roku następnym. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.