Metalowcy Neapco Praszka – po wyborach

Metalowcy Neapco Praszka – po wyborach

W piątek 29 kwietnia 2022 delegaci ZZ Metalowcy Neapco Praszka podsumowali mijającą kadencje 2018 – 2022. Zebranie  otworzył Przewodniczący Związku Grzegorz Bor witając uczestników oraz zaproszonych gości – Przewodniczącego Federacji Mirosława Grzybka oraz V-ce Przewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina.

Delegaci  po wysłuchaniu  sprawozdań z prac Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzieli absolutorium za miniony okres. Następnie zostały wybrane nowe władze Związku na kolejną kadencję – Przewodniczącym Związku został kolega Grzegorz Bor. Uczestniczący w zebraniu goście przybliżyli aktualną sytuacje w ruchu związkowym i branży przemysł. Na zakończenie zostały wręczone odznaczenia federacyjne dla służących działaczy. Odznaczenia otrzymali  Przybyła Tadeusz i Kanicki Andrzej.  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.