Metalowcy z HCP Poznań wybrali władze Związku na nową kadencje

Metalowcy z HCP Poznań wybrali władze Związku na nową kadencje

Kampania sprawozdawczo-wyborcza  w NSZZ Pracowników H. Cegielski Poznań S.A. METALOWCY rozpoczęła się w listopadzie  ubiegłego roku i zakończyła Walnym  Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym w  dniu 30 stycznia 2017 roku trakcie, którego członkowie Związku wybierali nowe władze.

Zebranie  otworzył Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji  kol. Zdzisław Stróżyk witając delegatów Związku oraz zaproszonych gości w osobach:

Przewodniczący Federacji  ZZ Metalowcy kol. Roman Wojtkowiak, Przewodniczący  Okręgu Wielkopolsko-Lubuski Federacji ZZ Metalowcy kol. Bogdan Kaczmarek, Przewodniczący Rady Województwa Wielkopolskiego OPZZ w Poznaniu kol. Bolesław Stanikowski oraz V-ce Prezes H. Cegielski Poznań S.A. Bogdan Pilch.

W konferencji uczestniczyło 52 delegatów, co stanowiło 83 % ogólnej liczby wybranych delegatów.

W trakcie zebrania delegaci wysłuchali sprawozdań z prac Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej za lata 2012- 2017.

W dyskusji panelowej zapoznali się z aktualną sytuacją w poszczególnych Spółkach, w których Związek prowadzi działalność statutową oraz ze z optymistycznym planem produkcji i wprowadzeniem nowych wyrobów  w  H. Cegielski Poznań S.A.

Delegaci podsumowali mijającą kadencje, oraz wybrali nowe władze Związku na Kadencje 2017 – 2022 czele, którego ponownie został wybrany  kol. Zdzisław Stróżyk.

Federacja ZZ Metalowcy

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.