Młodzi a Związki Zawodowe

Młodzi a Związki Zawodowe

W dniu 17.05.2021 r. wystartował międzynarodowy projekt o nazwie „Związki Zawodowe mówią „tak ”rewitalizacji: Budowanie Siły Związkowej poprzez Partnerstwo Międzypokoleniowe”, obejmujące swoim zasięgiem 10 krajów europejskich w tym Polskę. Celem projektu jest wzmocnienie i zwiększenie liczebności młodych ludzi w związkach zawodowych. Projekt uwzględnia wyzwania, przed jakimi stoją młodzi ludzie w świecie pracy oraz kluczową rolę, jaką mogą odegrać w rewitalizacji związków zawodowych. To młodzi pracownicy są twórcami przyszłych związków zawodowych. Istotną rolę w tym procesie odegra ścisła współpraca i partnerstwo z liderami wyższego szczebla. Wspólnie zbudują bardziej dynamiczne, prężne i inkluzywne związki zawodowe dla bardziej społecznej Europy. Projekt ma na celu zapoczątkowanie bardziej transformacyjnych zmian w strategiach i praktykach związkowych oraz zmniejszenie dystansu między związkami zawodowymi a młodzieżą. Efektem będzie włączenie problemów młodych ludzi do strategii związków zawodowych, a co za tym idzie przyczynienie się do odnowy i rewitalizacji związków zawodowych.  Z ramienia OPZZ związkowców z doświadczeniem reprezentują: Ewa Ochenduszka z Oddziału ZNP Warszawa Rembertów i Mirosław Grzybek z  Federacji Związków Zawodowych „Metalowców i Hutników” .

Joanna Dąbrowska  FZZ MiH 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.