Młodzi Metalowcy 2016

Młodzi Metalowcy 2016

Zarząd realizując deklaracje programową IX Zjazdu Federacji Związków Zawodowych Metalowców, zorganizował w dniach 22 – 23 września 2016 w Warszawie (w siedzibie Federacji) spotkanie Młodych Metalowców. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób reprezentujące 7 okręgów federacji ( śląski, wielkopolski, warszawski, lubelski, podkarpacki, opolski, warmińsko-mazurski) W pierwszym dniu uczestnicy spotkania mieli okazje spotkać się z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem oraz Zarządem Federacji. W trakcie drugiego dnia z dziennikarzem i publicystą związanym z OPZZ Piotrem Szumlewiczem oraz Przewodniczącą Komisji Młodych przy OPZZ Joanna Dąbrowską.

W trakcie tych dwóch dni uczestnicy spotkania zapoznali się z historią, strukturą organizacyjną Federacji Metalowców, OPZZ, zadaniami i wyzwaniami, jakie obecnie stoją przed organizacjami związkowymi i centralami. W panelu dyskusyjnym zaprezentowali sytuacje w swoich zakładach pracy oraz rozmawiali o problemach ludzi młodych tych funkcjonujących i tych wchodzących na rynek pracy. Eksperci OPZZ zaprezentowali sposób jak rozmawiać z mediami oraz możliwościach, jakie dają coraz powszechniejsze media społecznościowe. Na zakończenie wszyscy razem podkreślili wagę takich spotkań i szkoleń oraz wyrazili nadzieje, że to pierwsze a nie ostatnie takie seminarium, a na następnym będzie uczestniczyć podwójna liczba uczestników, co wyniknie bezpośrednio ze zwiększenia ilości młodych ludzi w szeregach związków zawodowych.

Galeria

 

Mirosław Grzybek

FZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.