Negocjacje płacowe 2023, kolejne porozumienia – Chifa Braun Nowy Tomyśl

Negocjacje płacowe 2023, kolejne porozumienia – Chifa Braun Nowy Tomyśl

Na przełomie roku jak również z jego początkiem większość Zakładowych Organizacji Związkowych rozpoczyna negocjacje płace z pracodawcami.  To czas intensywnej pracy związkowych zespołów negocjacyjnych na której efekt oczekują związkowcy oraz pozostali pracownicy ( nie należący do żadnej organizacji związkowej !) W tym roku nie notowanej od lat inflacji sięgającej blisko 15 %  i wzrostu kosztów utrzymania tym większe jest zainteresowanie przebiegiem rozmów i końcowych porozumień.   

Poniżej prezentujemy Porozumienia o wzroście wynagrodzeń na rok 2023, które  są efektem wytężonej pracy naszych Koleżanek i  Kolegów z Zakładowych Organizacji Związkowych: 

  1. Chifa Braun Nowy Tomyśl – od 1 stycznia 7% do stawek i pensji 3,5% skutki wzrostu płacy minimalnej dodatek stażowy dodatek za drugą i trzecią zmianę dodatki funkcyjne co nam daje finalnie 10,5%.
  2. MAN BUS Starachowice – w dniu 30 stycznia zostało zawarte porozumienie gwarantujące pracownikom od 1 stycznia wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 13 %  jednak nie mniej niż 700 zł – nastąpi również wzrost premii miesięcznej wrośnie o 2 % 
  3. Drumet Włocławek – od 1 stycznia wynagrodzenia wszystkim pracownikom wrastają w równiej kwocie 900 zł 
  4. Wika Włocławek  – od 1 stycznia nastąpi wzrost wynagrodzeń o 16 % jednak nie mniej niż 600 zł, 
  5. WSK PZL Świdnik S.A. – w dniu 11 stycznia zostało zawarte porozumienie obejmujące następujące elementy : od 1 stycznia 490 zł. wzrost stawek osobistego dla każdego zatrudnionego, od 1 lipca 4,00 %  wzrost stawek osobistego wg. stawki na dzień 30.06.2023,  jednorazowa nagroda w kwocie 2 000 zł. – wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń, zwiększenie o 90 zł. / miesięcznej premii asortymentowej od 1.01.2023r. Łączne skutki porozumienia przykładają się na wzrost średniego wynagrodzenia w kwocie  915,30 zł. – co stanowi 15,78 % wzrost miesięcznej pensji przy średniorocznej inflacji za rok ubiegły wg. GUS – 14,50 %  
  6. FCA Poland S.A. Tychy/Bielsko-Biała – zgodnie z porozumieniem zawartym w roku ubiegłym z dniem 1 stycznia 2023 nastąpił 6,00 % wzrost płacy teoretycznej z uwzględnieniem wypłacanych corocznie premii urlopowej i świątecznej – co przekłada się na ok. 390 zł, 
  7. Śrubena Żywiec – od 1 stycznia 2023 – 11 % wzrost stawek osobistego wynagrodzenia z podziałem na gwarantowane 8 %  i 3 % uzależnione od indywidulanej absencji chorobowej 

W roku ubiegłym IG Metall zawarł dwuletnie porozumienie taryfowe na lata 2023 – 2024  dla pracowników zatrudnionych w przemyśle metalowym i elektrycznym które gwarantuje:

  • wypłatę premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2023, wzrost  wynagrodzeń o 5,20 % od 1 czerwca 2023,
  • następnie wypłatę kolejnej premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2024, oraz wzrost  wynagrodzeń o 3,30 % od 1 maja 2024,

IG Metall – lin do informacji o podwyżkach w innych sektorach gospodarki

Dziękujemy za przesłane informacje i zachęcamy do przesyłania danych od ZOZ o pozostałych zawartych Porozumieniach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.