Negocjacje płacowe 2023, kolejne porozumienia – Huta CELSA, Odlewnie Polskie, ZGM Zębiec,

Negocjacje płacowe 2023, kolejne porozumienia – Huta CELSA, Odlewnie Polskie, ZGM Zębiec,

Na przełomie roku jak również z jego początkiem większość Zakładowych Organizacji Związkowych rozpoczyna negocjacje płace z pracodawcami.  To czas intensywnej pracy związkowych zespołów negocjacyjnych na której efekt oczekują związkowcy oraz pozostali pracownicy ( nie należący do żadnej organizacji związkowej !) W tym roku nie notowanej od lat inflacji sięgającej blisko 15 %  i wzrostu kosztów utrzymania tym większe jest zainteresowanie przebiegiem rozmów i końcowych porozumień.   

Poniżej prezentujemy Porozumienia o wzroście wynagrodzeń na rok 2023, które  są efektem wytężonej pracy naszych Koleżanek i  Kolegów z Zakładowych Organizacji Związkowych: 

 1. Huta CELSA Ostrowiec Świętokrzyski – od 1 lipca 2023 wynagrodzenia pracownicze wzrosną o kwotę 700,00 zł. równo dla każdego pracownika
 2. Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach – od 1 stycznia 2023 – 13 % wzrost stawek godzinowych, 
 3. ZGM Zębiec S.A. – od 1 stycznia 2023 wzrost wynagrodzeń o 500,00 zł, od 1 lipca 2023 – 100,00 zł,  plus 100,00 zł jako wzrost wysługi lat 
 4. Prema S.A. Kielce – wzrost wynagrodzeń jest realizowany poprzez podwyżki indywidulane, 
 5. Marelli Bielsko-Biała Poland – od 1 maja 2023 – średni wzrost wynagrodzeń w kwocie 600 zł. od 1 stycznia 2024 – średni wzrost wynagrodzeń w kwocie 700 zł. 
 6. SKF Poznań – z dniem 1 kwietnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości – 10 %  – średnio ok. 500 zł.
 7. FCA Poland Tychy i FCA Powertrain Bielsko-Biała – z dniem 1. 05. 2023 nastąpiła podwyżka wynagrodzeń w kwocie  ok. 400 zł – wraz z podwyżką obowiązującą od 1 stycznia 2023 w kwocie ok. 400 zł ( 6 % ) – tegoroczny przyrost wynagrodzenia daje łącznie – 800 zł.  
 8. Marelli Sosnowiec Poland – od 1 maja 2023 – średni wzrost wynagrodzeń w kwocie 600 zł. od 1 stycznia 2024 – średni wzrost wynagrodzeń w kwocie 500 zł. od 1 lipca 2024 średni wzrost wynagrodzeń w kwocie 250 zł. 
 9. Ospel Wierbka – od 1 kwietnia 10 % wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 10. Robert Bosch Mirków – Od 1 stycznia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 800zł  plus do 31.08.2023 strony układu zbiorowego zaktualizują zasady naliczania premii za wysługę lat, 
 11. Snop Automotive Opole – od 1 lipca 2022r. 350zł do wynagrodzenia zasadniczego + 150 zł bonus energetyczny + 150 zł od oceny, łączny przyrost 650 zł. 
 12. TI Automotive Bielsko-Biała/Wyszków – od 1 stycznia 8 % nie mniej niż 300 zł – od 1 lipca 7 % nie mniej niż 300 zł. 
 13. Valeo Czechowice-Dziedzice – od 1 listopada 2022 – 500 zł plus 150 zł. od 1 lipca 2023 – łącznie 650 zł 
 14. Shiloh Bielsko-Biała – od 1 stycznia 450 zł
 15. MA Polska Tychy – od 1 stycznia 580 zł – średni wzrost wynagrodzeń  – podwyższenie dodatku stażowego o 25 % 
 16. Fenice Poland Bielsko-Biała/Skoczów/Zawiercie – od 1 stycznia 610 zł, od 1 lipca 339 zł. średni wzrost wynagrodzeń   
 17. Elektropoli Bielsko-Biała/Nowa Sól – od 1 stycznia średni wzrost wynagrodzenia o 526 zł., dodatek nocy 4,75 zł /godz. 
 18. Avio Aero Bielsko-Biała – od 1 lutego wzrost stawek godzinowych dla każdego pracownika o 4,68 zł. ( 786,24 zł. ), dodatek nocy 5,50 zł /godz. plus 10 % wzrost premii wakacyjnej ( 60 % miesięcznego wynagrodzenia ) 
 19. Adler Polska Bielsko-Biała/Świdnica/Płock – od 1 lutego 16 %  wzrost stawek  osobistego zaszeregowania 
 20. GKN Driveline Polska Oleśnica – od 1 kwietnia wzrost płacy zasadniczej o 650 zł.,  pracownicy ze stażem krótszy jak rok otrzymają 400 zł. plus wszyscy pracownicy  200 zł, premii miesięcznej, której cle  zostaną ustalone od stycznia 2024, pracownicy otrzymają stosowne wyrównania za pierwsze 3 miesiące 2250 zł i 1800 zł. 
 21. Mahle Behr Ostrów Wielkopolski – od 1 marca wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości – 8%  nie mniej niż 520 zł. plus wzrost dodatku zmianowego o 100 zł., premia wynikowa w przedziale od 260zł do 590zł w zależności od osiągnięcia wskaźników oraz premia wakacyjna 1000 zł. 
 22. Nemak Poland Bielsko-Biała – od 1 stycznia średni wzrost płacy zasadniczej w kwocie 636 zł. plus od 1 lipca 308 zł. 
 23. Huta Łabędy – od 1 kwietnia wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 400  zł. plus nagroda w kwocie 2 000  zł, 
 24. Mahle Polska Krotoszyn – od 1 marca 8 % wzrost wynagrodzenia zasadniczego, kolejne 2 %  od 1 lipca, uzupełnieniem pakietu – 150 zł premia absencyjna oraz 1000 zł  premia wakacyjna, 
 25. AMP Warszawa – od 1 lutego 2023 wzrost wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 550 zł. ,plus wzrost kwartalnej premii absencyjnej o 242 zł. uzupełnieniem pakietu są podwyżki indywidualne w kwocie 100 zł na pracownika 
 26. Norma Sławniów – od 1 marca nastąpi wzrost wynagrodzeń o 12 %, plus pakiet medyczny Komfort Plus PZU, oraz 110o zł jako świadczenie urlopowe  
 27. H. Cegielski Poznań S.A. – od 1 kwietnia 2023 – wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 300  zł., od 1 października 2023 – wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 100  zł. plus  200 zł. średniej  podwyżki indywidualnej na jeden etat, w kwocie od 0 zł. do 350 zł., 
 28. GZWM Grodków – od 1 stycznia 2023 – wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 460  zł.
 29. AMP Zdzieszowice  –  od 1 stycznia 2023 – wzrost wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 550 zł. plus 50 zł. podwyżki indywidualne, wzrost dodatku zmianowego 0,53 zł/godz. , uzupełnieniem pakietu ekonomicznego są również 4 nagrody w łącznej kwocie 2 600  zł,  
 30. Huta Małapanew Ozimek – od 1 stycznia 2023 – wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 500 zł.
 31. ORAS Olesno – wzrost płacy miesięcznej dla każdego pracownika w kwocie 400 zł. – negocjacje nie zakończone, 
 32. Neapco Praszka – od 1 marca 10 % wzrost płacy miesięcznej nie mniej niż 500 zł 
 33. OZAS ESAB Opole10 % wzrost płacy miesięcznej,  
 34. CNH Industrial Płock – od 1 stycznia 2023 wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników w kwocie 750 zł ,
 35. ArecelorMittal Poland Kraków / Dąbrowa Górnicza / Sosnowiec z dniem 01.01.2023r. nastąpi – wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników w kwocie 550 zł , wzrost indywidualnych płac średnio o 50 zł na pracownikawzrost dodatku zmianowego o 0,53 zł/godz. , uzupełnieniem pakietu ekonomicznego są również 4 nagrody w łącznej kwocie 2 600  zł, 
 36. .Chifa Braun Nowy Tomyśl – od 1 stycznia 7% do stawek i pensji 3,5% skutki wzrostu płacy minimalnej dodatek stażowy dodatek za drugą i trzecią zmianę dodatki funkcyjne co nam daje finalnie 10,5%.
 37. MAN BUS Starachowice – w dniu 30 stycznia zostało zawarte porozumienie gwarantujące pracownikom od 1 stycznia wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 13 %  jednak nie mniej niż 700 zł – nastąpi również wzrost premii miesięcznej wrośnie o 2 % 
 38. Drumet Włocławek – od 1 stycznia wynagrodzenia wszystkim pracownikom wrastają w równiej kwocie 900 zł 
 39. Wika Włocławek  – od 1 stycznia nastąpi wzrost wynagrodzeń o 16 % jednak nie mniej niż 600 zł, 
 40. WSK PZL Świdnik S.A. – w dniu 11 stycznia zostało zawarte porozumienie obejmujące następujące elementy : od 1 stycznia 490 zł. wzrost stawek osobistego dla każdego zatrudnionego, od 1 lipca 4,00 %  wzrost stawek osobistego wg. stawki na dzień 30.06.2023,  jednorazowa nagroda w kwocie 2 000 zł. – wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń, zwiększenie o 90 zł. / miesięcznej premii asortymentowej od 1.01.2023r. Łączne skutki porozumienia przykładają się na wzrost średniego wynagrodzenia w kwocie  915,30 zł. – co stanowi 15,78 % wzrost miesięcznej pensji przy średniorocznej inflacji za rok ubiegły wg. GUS – 14,50 %  
 41. FCA Poland S.A. Tychy/ FCA Powertrain Bielsko-Biała – zgodnie z porozumieniem zawartym w roku ubiegłym z dniem 1 stycznia 2023 nastąpił 6,00 % wzrost płacy teoretycznej z uwzględnieniem wypłacanych corocznie premii urlopowej i świątecznej – co przekłada się na ok. 390 zł, 
 42. Śrubena Żywiec – od 1 stycznia 2023 – 11 % wzrost stawek osobistego wynagrodzenia z podziałem na gwarantowane 8 %  i 3 % uzależnione od indywidulanej absencji chorobowej 

W roku ubiegłym IG Metall zawarł dwuletnie porozumienie taryfowe na lata 2023 – 2024  dla pracowników zatrudnionych w przemyśle metalowym i elektrycznym które gwarantuje:

 • wypłatę premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2023, wzrost  wynagrodzeń o 5,20 % od 1 czerwca 2023,
 • następnie wypłatę kolejnej premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2024, oraz wzrost  wynagrodzeń o 3,30 % od 1 maja 2024,

IG Metall – lin do informacji o podwyżkach w innych sektorach gospodarki

Dziękujemy za przesłane informacje i zachęcamy do przesyłania danych od ZOZ o pozostałych zawartych Porozumieniach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.