Norweskie doświadczenia

Norweskie doświadczenia

W dniu 8 września 2021 w ramach realizowanego przez Federację projektu „B-Społeczny sektor metalowy – Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny” zostało zorganizowane webinarium na platformie ZOOM w którym uczestniczyli norwescy eksperci z LO Norge.

W trakcie spotkania goście zaprezentowali uwarunkowania norweskiego i skandynawskiego modelu dialogu społecznego, który charakteryzuję n/w elementami:

  • wysokim wskaźnikiem uzwiązkowienia ok. 60 – 70 %
  • wysoką aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn 
  • niewielkim zróżnicowaniem w wynagrodzeniach ! nie ma słabo opłacanych stanowisk pracy ! 
  • centralnym koordynowaniem i negocjowaniem płac 
  • ścisłą współpracą pomiędzy rządem – pracodawcami i związkami zawodowymi 
  • silną partycypacją pracowniczą – związkową na terenie firm

Interesującym modelem jest  kształtowanie płac polegającym – „… patrzymy na branżę, która konkuruje na arenie międzynarodowej, oceniamy  jak wysokie mogą być płace, ale nadal aby były konkurencyjne na arenie międzynarodowej i w ten sposób uzyskujemy procent stanowiący podstawę do naszych żądań i na nim głównie opieramy nasze negocjacje….”    jak je charakteryzował  jeden z norweskich prelegentów. 

mg

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.