Notes Związkowca – podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy zmiany od 1 stycznia 2023

Notes Związkowca – podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy zmiany od 1 stycznia 2023

Rodzaj świadczenia
Kwota podstawowa
Termin obowiązywania
1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy
    1 304,10 zł.
    1 024,10 zł.
   od 01.06.2022 r – pierwsze 3    miesiące
          od 4 miesiąca
2.  Świadczenie przedemerytalne
    1 600,70 zł.
       od 1.03.2023 r.
3. Najniższa emerytura i renta
    1588,44zł
      od 01.03.2023 r.
4.  Kwota bazowa do wyliczenia „starej” emerytury
      4 944,79 zł.
       od 1.03.2022 r.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny
      1 662,97 zł.
                  2023 
6.  Płaca minimalna
        3 490 zł.
         3 600 zł 
           od 1.01.2023 r.
           od 1 .07.2023 r. 
7. Dieta krajowa za podróże służbowe
 45  zł. /za dzień
             od 1.01.2023
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
         1 133 zł.
          od 1.04.2022 r
9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kwartał  2021 wg. GUS
5 995,09  zł.
 
10. Skala podatkowa : 
  • 12 % do 120 000 zł. 
  • 32 % powyżej 120 000 zł, 
  • 9 % składka zdrowotna 
  • 30 000 zł – kwota wolna od podatku 
           
         
           od 01.01.2023 r.
11. Zasiłek pogrzebowy
      4 000 zł.
             od 1.03.2011 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.