Notes związkowca

Notes związkowca

W ramach uatrakcyjniania naszej strony internetowej, aby była ona jednym z podstawowych źródeł czerpania wiedzy przez naszych związkowców w dziale Federacja została utworzona nowa zakładka „Notes związkowca”. W niej będą umieszczone podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy – takie jak – wysokość zasiłku dla bezrobotnego, wysokość płacy minimalnej, świadczenia przedemerytalnego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgromadzenie w jednym miejscu tych danych zapewne pozwoli na szybkie skorzystanie z nich w momencie, kiedy będą one potrzebne. /NOTES/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.