NSZZ Pracowników AMP S.A. w Krakowie wybrało władze Związku na kadencje 2022 – 2026

NSZZ Pracowników AMP S.A. w Krakowie wybrało władze Związku na kadencje 2022 – 2026

W dniu 18 maja 2022 miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Pracowników ArelorMittal Poland S.A. w Krakowie. W zebraniu uczestniczyło 97 delegatów wyłonionych w trakcie zebrań wyborczych na poszczególnych wydziałach i Spółkach w który działalność statutową prowadzi Związek. Obrady WZD otworzył Przewodniczący Krzysztof Wójcik witając delegatów, zaproszonych gości Przewodniczącego OPZZ, Przewodniczego Federacji oraz przedstawicieli Dyrekcji.

Przewodniczący prezentując 4 letnią działalność i problemy z jakimi przyszło się zmierzyć ustępującemu zarządowi związku podkreślił że „…mijająca kadencja należała do jednych z najtrudniejszych – likwidacja części surowcowej i wygaszenia Wielkiego pieca, związane z tym faktem zwolnienia grupowe, wypowiedzenia i 11 miesięczne negocjacje ZUZP, czas pandemii  Covid-19 to najistotniejszej zmagania w obronie praw pracowniczych….” Jednak determinacja, zdecydowanie, upór i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji pozwoliła nie tylko przetrwać ten nie łaty czas ale jednocześnie znaleźć wiele korzystnych rozwiązań dla członków związku i pracowników. Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej – delegaci udzielili absolutorium dla ustępujących władz.

Następnie zebrani przystąpili do wyboru 35 osobowego Zarządu i 7 osobowej komisji rewizyjnej. W trakcie głosowań Przewodniczący OPZZ A. Radzikowski omówił najistotniej inicjatywy centrali i Rady Dialogu Społecznego związane z aktualną sytuacją społeczno-ekonomiczną, Przewodniczący FZZ MiH M. Grzybek podziękował za zaangażowanie w działalność Federacji, przedstawiciele Dyrekcji Zakładu odpowiadali na liczne pytania związane z bieżącym funkcjonowaniem AMP oraz z najbliższą przyszłością. Po ogłoszeniu wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej delegaci przystąpili do wyboru Przewodniczącego Związku z pośród nowo wybranych członków zarządu, którym ponownie został Krzysztof Wójcik. Zebranie zakończyło wręczenie odznaczeń związkowych.   

Galeria      

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.