O problemach hutnictwa na międzynarodowym forum w Brukseli

O problemach hutnictwa na międzynarodowym forum w Brukseli

Źródło : e-mh.eu

4 października br. w Brukseli odbyło się spotkanie  plenarne Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego ds. Stali, które miało na celu omówienie najważniejszych problemów dotykających hutnictwo w okresie spowolnienia rynkowego oraz napływu taniej stali z krajów nie objętych obciążeniami środowiskowymi. Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce reprezentował wiceprzewodniczący Artur Jacek Wilkoń. Uczestnikami spotkania byli również: prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Halowej Mirosław Motyka, oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland Paweł Orzeł i Jakub Słomczyński.

Jak powiedział naszemu reporterowi przewodniczący Artur Jacek Wilkoń: Termin spotkania zbiegł się z naszymi staraniami o wydanie przez europejskich decydentów zgody na uruchomienie środków wspomagających branżę energochłonną, w tym hutnictwo, które przeżywa obecnie duże problemy. Jako Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników przesłaliśmy na ręce Didiera Reyndersa, komisarza ds. konkurencji i ds. wymiaru sprawiedliwości pismo, w którym zaapelowaliśmy o szybką decyzję w sprawie 5,5 miliarda złotych, które zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej wdrażającym „Tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe (TCTF) w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” mogą wesprzeć hutnictwo. Zwróciliśmy w nim uwagę na nierówne traktowanie partnerów w ramach Unii Europejskiej. Już kilka dni po tym spotkaniu tj. 6 października, otrzymaliśmy informację, że decyzja została podjęta i rząd będzie mógł wypłacać środki, które wspomogą m.in. hutnictwo w tym trudnym czasie. Tak więc mamy sukces.

Brukselskie spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnego oświadczenia, w którym położono nacisk na szybkość podejmowania decyzji, które mogą być kluczowe dla istnienia przemysłu w Europie.

Czytamy w nim: Ze względu na to, że koszty energii i surowców utrzymują się na wysokim poziomie, globalna nadwyżka mocy produkcyjnych stale rośnie i nie widać końca kryzysu związanego z kosztami życia w Europie.  Europejscy partnerzy społeczni w dziedzinie stali, Europejski Związek Zawodowy IndustriAll i EUROFER zobowiązują się do dalszej współpracy na rzecz wsparcia podwójnej transformacji: ekologicznej i cyfrowej europejskiego przemysłu stalowego i jego pracowników.

Europejska stal ma kluczowe znaczenie dla zielonej transformacji i stanowi serce europejskiego przemysłu, zapewniając 310 000 bezpośrednich i 2,3 miliona pośrednich miejsc pracy w UE. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. należy sfinalizować różne akty prawne UE, aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość przemysłu stalowego w Europie.

Europejski sektor stalowy i jego pracownicy teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują prawdziwego wsparcia dla inwestycji, aby zapewnić skuteczne zarządzanie transformacją ekologiczną i cyfrową, tak aby żaden hutnik, ani region nie pozostawał w tyle.

Wniosek OPZZ do Ministerstwa 

Odpowiedź Ministerstwa 

Wniosek Federacji do Komisarza 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.