Obradowała Rada Federacji

Obradowała Rada Federacji

W dniu 17 marca 2022 w trybie stacjonarnym obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Członkowie Rady  przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące – zatwierdzenie bilansu za rok 2021, przyjęcia preliminarza na rok 2022, o zorganizowaniu w dniach 24 – 26 listopada 2022  Zjazdu Federacji na kadencję 2022 – 2026 (zgodnie z uchwałą miejscem obrad będzie Hotel Katowice w Katowicach), przyjęciu nowej Zakładowej Organizacji Związkowej. Uczestnicy zostali zapoznani z bieżąca działalnością Federacji oraz OPZZ. W trakcie dyskusji panelowej członkowie Rady wymienili się informacjami o przebiegu negocjacji płacowych w poszczególnych Spółkach. Pozostała część rozmów była poświęcona sytuacji  na Ukrainie, działań poszczególnych ZOZ niosących pomoc uchodźcom z terenów objętych działaniami wojennymi, oraz koordynacji dalszej pomocy. Obecny na spotkaniu mecenas Liwiusz Laska przybliżył zebranym przyjęta przez Sejm w dniu 12 marca 2022 ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Na zakończenie zebrani zdecydowali że ostania Rada upływającej kadencji zostanie zwołana w dniu 26 lipca 2022. 

   

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.