Od 1 września 2016 najpierw umowa potem praca

Od 1 września 2016 najpierw umowa potem praca

Kontynuując sygnalizowanie zmian i zagadnień związanych z prawem pracy na naszej stronie internetowej pragniemy poinformować, że z dniem 1 września 2016 następuje kolejna bardzo korzystna nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków – jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Dotychczasowe przepisy a konkretnie – § 2 art. 29 Kodeksu pracy pozwał pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to w wielu przypadkach na odwlekanie podpisania umowy i formalnego zatrudnienia pracownika. W momencie kontroli Państwem Inspekcji Pracy pracodawca mógł się wytłumaczyć, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień a zatem ustawowy termin na pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę jeszcze nie minął. Wprowadzona zmiana ma zapobiec takim praktykom, a zatrudnionym pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od pierwszego dnia pracy.

Po zmianach pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – to jest od 1 do 30 tys. zł, tylko że teraz łatwiej inspektorom PIP będzie udowodnić nielegalne zatrudnienie.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.