Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów RP pana Mateusza Morawieckiego.

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów RP pana Mateusza Morawieckiego.

Sytuacja w polskim hutnictwie po wygaszeniu w dniu 23 listopada 2019 wielkiego pieca nadal nie napawa optymizmem. Przeprowadzone akcje protestacyjne pod koniec listopada ubiegłego roku przez związkowców wszystkich central związkowych nie powtrzymały decyzji Zarządu ArcelorMitall Poland S.A. W trakcie akcji protestacyjnych zostały wystosowane pisma i apele do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego. Federacja ZZ Metalowców i Hutników apel skierowała w dniu 20 listopada 2019. Stosowną dowiedź na nasze pismo w imieniu Premiera RP otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju, którą zamieszczamy poniżej.

 

/czytaj odpowiedź/

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.