Ogólnopolski Dzień Metalowca i Hutnika – Mielno 2022

Ogólnopolski Dzień Metalowca i Hutnika – Mielno 2022

Po ponad dwóch latach obostrzeń  związanych z Covid 19  w dniach 31.03 – 3.04 2022 w OW Albatros w Mielnie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Metalowca i Hutnika. Organizacją spotkania związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników zajęła się Rada Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Okręgu Bogdana Kaczmarka. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Federacji SNZZ Przemysłu Lekkiego obchodząc Dzień Włókniarza. Wśród zaproszonych gości byli Przewodniczący OPZZ  Andrzej Radzikowki, oraz Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski.

W trakcie uroczystej akademii Przewodniczący Federacji Wiesława Licha i Mirosław Grzybek przybliżyli aktualną sytuację w poszczególnych branżach. Podziękowali działaczom związkowym za wkład z pracę w  reprezentowaniu pracowników wobec pracodawców oraz za tegoroczne niełatwe negocjacje płacowe. W wystąpieniach poruszone zostały kwestie związane z polityką klimatyczną, sprawiedliwą transformacją, redukcją emisji CO2  w myśl hasła IndustraiAll Europe  – Nic o nas bez nas – nie może być podejmowane w ramach miejsc pracy w przemyśle.

Przewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowski omówił aktualne tematy jakie w swoich działaniach realizuje OPZZ. Przybliżył prace Rady Dialogu Społecznego, którą aktualnie ma zaszczyt kierować. Sporo miejsca poświęcił zapowiadanym przez Rząd zamianom w Polskim Ładzie. Omówił pomoc jaką OPZZ już udzielił uchodźcom z Ukrainy, informując o ośrodkach finansowych  EKZZ przeznaczonych na dalszą pomoc. Na zakończenie zaprosił uczestników do wzięcia udziału w organizowanych wspólnie z Nową Lewicą obchodów 1-go Maja w Warszawie. V-ce Przewodniczący Piotr Ostrowski uzupełniając wypowiedź Przewodniczącego poruszył kwestie zmieniających się stosunków pracy związanych z cyfryzacją i rewolucją Przemysłu 4.0. 

 

W obchodach udział wzięło 180 związkowców reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe z całego kraju. Trzydniowe spotkanie było okazją zacieśnienia wzajemnych kontaktów koleżeńskich w radosnej atmosferze w poczuciu dobrze wypełnionych obowiązków zawodowych. Licznie prowadzone rozmowy pomiędzy przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych pozwoliły na wymianę doświadczeń i rozwiązań, które powinny zaowocować w codziennej pracy związkowej.

Zasłużonym działaczom zostały wręczone odznaczenia Federacyjne i OPZZ : lista wyróżnionych działaczy.  

Galeria pozostałych zdjęć 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.