Ogólnopolski Dzień Metalowca i Hutnika – Szaflary 2019

Ogólnopolski Dzień Metalowca i Hutnika – Szaflary 2019

W dniach 25-27 kwietnia 2019 w miejscowości Szaflary OW Borowy Dwór miały miejsce obchody Dnia Metalowca i Hutnika. Organizacją spotkania związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników zajęła się Rada Okręgu województwa Małopolskiego pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Okręgu kol. Józefa Kawuli. Gośćmi obchodów byli Wiceprzewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowki, Przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego kol. Wiesława Licha i Wiceprzewodniczący kol. Grażyna Wesołowska.

W trakcie uroczystej akademii uczestnikom została przybliżona historia i współczesność największego zakładu okręgu jakim jest Huta ArcelorMittall. Zasłużonym działaczom zostały wręczone odznaczenia Federacyjne i OPZZ.

To pierwsze wspólnie obchodzone święto Metalowców i Hutników po ubiegłorocznym połączeniu się dwóch Federacji. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Przewodniczący Federacji to kolejna karta historii zapisywana wspólnie w kierunku integracji branżowego ruchu związkowego. W dalszej części wypowiedzi zaznaczył – „ dzisiaj jesteśmy dumni i mamy powody do wspólnego świętowania, ale przed nami ogrom pracy integracja naszych środowisk, wspólne docieranie, szukanie najlepszych rozwiązań aby skutecznie bronić i reprezentować naszych związkowców”. Poinformował również, że w najbliższym czasie Zarząd postawił sobie cel próbę rozpoczęcia rozmów z pracodawcami w temacie zawarcia branżowego układu zbiorowego pracy na wzór jaki posiada niemiecki IG Metall i jaki posiadaliśmy Metalowcy i Hutnicy w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Przedstawił decyzję Zarządu o uczestniczeniu w dniu 29 czerwca 2019 w manifestacji organizowanej przez IG Metall w Berlinie.

Wiceprzewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowski przybliżył aktualne tematy jakie w swoich działaniach realizuje OPZZ oraz sytuacje związaną ze strajkiem nauczycieli. W obchodach udział wzięło 170 związkowców reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe z całego kraju. Dwudniowe spotkanie było okazją zacieśnienia wzajemnych kontaktów koleżeńskich w radosnej atmosferze w poczuciu dobrze wypełnionych obowiązków zawodowych. Licznie prowadzone rozmowy pomiędzy przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych pozwoliły na wymianę doświadczeń i rozwiązań, które powinny zaowocować w codziennej pracy związkowej.

Galeria zdjęć

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.