Okręg Kujawsko-pomorski po wyborach

Okręg Kujawsko-pomorski po wyborach

W czwartek 20 października w Bydgoszczy delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych z województw Kujawskiego i Pomorskiego zrzeszone w Federacji  dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącą Rady Okręgu ponownie została wybrana Małgorzata Łaboda , członkiem Rady Federacji został Mirosław Machlikowski, wybrano 5 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w zakładach, zwłaszcza pod kontem obecnego kryzysu energetycznego i jego wpływu na firmy i miejsca pracy, oraz podsumowano również 4 letnią działalność okręgu. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.