Okręg Lubelski po wyborach

Okręg Lubelski po wyborach

W trakcie trwającej kampanii – sprawozdawczo wyborczej w poniedziałek 17 października na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w FZZ Metalowców i Hutników z województwa lubelskiego dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącym Rady Okręgu został Artur Żarnoch ( ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik ), członkiem Rady Federacji został Jan Siedlecki  (ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik ), wybrano 5 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w okręgu i zakładach. Z dużym niepokojem przyjęta została wiadomość o zwolnieniach grupowych jakie planuje w najbliższym czasie dokonać Dyrekcja FŁT w Kraśniku. Zwolnienia mają dotyczyć ok. 10 % ogólnego stanu zatrudnienia i są one podyktowane spadkiem zamówień. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.