Okręg Lubelski

Okręg Lubelski

Federacja Związków Zawodowych „ METALOWCY ”
OKRĘG LUBELSKI

Przewodniczący: Aleksander Paluch

Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku
23-210 Kraśnik ul.Fabryczna 6
tel.  081- 825-79-51
fax. 081- 825-79-50

WYKAZ ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH OKRĘGU:

Związek Zawodowy „METALOWCY” FŁT w Kraśniku

adres : 23-210 Kraśnik ul.Fabryczna 6
tel. 081-825-79-51 fax. 081-825-79-50 

Przewodniczący          – Aleksander Paluch
Wiceprzewodniczący  –  Tadeusz Ciempiel

Związek Zawodowy „ METALOWCY” PZL – Świdnik  S.A.

adres : 21-045 Świdnik ul. Al. Lotników Polskich 1
tel/fax. 081-722-62-20

Przewodniczący  – Jan Siedlecki
Wiceprzewodniczący  – Tomasz Flis, Jolanta Klamer

Wolny Związek Zawodowy FŁT – Kraśnik S.A.

adres : 23-210 Kraśnik ul. Fabryczna 6
tel. 081 825-74-53 fax. 081 825-76-66

Przewodniczący  – Ryszard Krawczyk
Wiceprzewodniczący  – Andrzej Koziarski, Adam Wasylko

Niezależny Samorządny ZZ.Prac.FM i UPS „Spomasz” w Bełżcach

adres : 24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2
tel. 081-517-43-17 fax 081 –  517-22-81 w. 25 

Przewodniczący  – Stanisław Wójtowicz

w-ce przewodniczący Zbigniew Gajowiak

Wykaz członków wybranych do władz Federacji ZZ”METALOWCY” w Warszawie:

 

Aleksander Paluch     – członek Prezydium Rady Federacji
Zdzisław Łachmański  – członek Rady Federacji
Andrzej Koziarski       – członek Rady Federacji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.