Okręg Małopolski po wyborach

Okręg Małopolski po wyborach

W poniedziałek 10 października na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie delegaci ZOZ z województwa Małopolskiego zrzeszenie w Federacji  dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącym Rady Okręgu ponownie został wybrany Józef Kawula reprezentujący NSZZ Pracowników AMP, członkiem Rady Federacji został Krzysztof Wójcik i Tomasz Ziołek , wybrano 9 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w zakładach, zwłaszcza pod kontem obecnego kryzysu energetycznego i jego wpływu na firmy i miejsca pracy. Podsumowano również 4 letnią działalność najmłodszego okręgu Federacji. 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.