Okręg Mazowiecki po wyborach

Okręg Mazowiecki po wyborach

W środę 5 października w siedzibie Federacji delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w FZZ Metalowców i Hutników dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącym Rady Okręgu Mazowieckiego został Lech Latarski, członkiem Rady Federacji został Patryk Wiśniewski  ( Przewodniczący ZZ Metalowcy CNH Płock ), wybrano 2 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w zakładach województwa mazowieckiego. Uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Federacji omówił sprawy związane z bieżąca działalnością Federacji.  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.