Okręg Opolski po wyborach

Okręg Opolski po wyborach

W piątek 7 października miał miejsce kolejny zjazd okręgowy, delegaci ZOZ z województwa Opolskiego dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącym Rady Okręgu Opolskiego został Grzegorz Bor ( ZZ Metalowcy Neapco Praszka ), członkiem Rady Federacji został Andrzej Bobrowski (AMP Zdzierzowice ), wybrano 4 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w zakładach, uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Federacji omówił sprawy związane z bieżąca działalnością Federacji.

  

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.