Okręg Podkarpacki po wyborach

Okręg Podkarpacki po wyborach

W piątek 30 września w siedzibie Rady Wojewódzkiej OPZZ woj. Podkarpackiego delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w FZZ Metalowców i Hutników dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącym Rady Okręgu Podkarpackiego został Grzegorz Bliźniak  (Przewodniczący ZZ Metalowcy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w Krośnie), członkiem Rady Federacji został Tomasz Maciejewski ( Przewodniczący SNZZ Prac. F-ki Silników Elektrycznych TAMEL SA w Tarnowie), wybrano 2 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w zakładach województwa podkarpackiego. Uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Federacji omówił sprawy związane z bieżąca działalnością Federacji.  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.