Okręg Śląski po wyborach

Okręg Śląski po wyborach

W dniu 16 września 2022 zgodnie z harmonogramem oraz uchwałą Rady Federacji miał miejsce pierwszy Zjazd Okręgowy Federacji w Katowicach rozpoczynający kampanie sprawozdawczo-wyborczą II kadencji 2022 – 2026.  W zjeździe uczestniczyło 61 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe z terenu województwa. W wyniku wyborów Przewodniczącym Rady Okręgu Śląskiego został Piotr Kursatzky, uczestnicy wybrali  32 delegatów na Zjazd  Krajowy oraz  7 członków Rady Federacji. Zgodnie z Uchwałą członkami Rady Okręgu zostali delegaci na Zjazd Okręgowy. W trakcie obrad dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji w ruchu związkowym, działań Federacji i OPZZ w kwestii sytuacji przemysłu energochłonnego oraz bieżących spraw funkcjonowania Okręgu i Federacji.  W Zjeździe uczestniczyli członkowie Zarządu Federacji, którzy zaprosili uczestników do wzięcia udziału w manifestacji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na ulicach Warszawy w dniu 19 października 2022 – w sprawie wygaszających emerytur pomostowych i grożącego polskiemu społeczeństwu ubóstwa energetycznego. Na zakończenie konferencji wszystkim nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Federacji.

Galeria zjazdowa 

MG.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.