Okręg Świętokrzyski po wyborach

Okręg Świętokrzyski po wyborach

We wtorek 27 września 2022 w Starachowicach, delegaci okręgu świętokrzyskiego reprezentujący Zakładowe Organizacje Związkowe dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącym Rady Okręgu Świętokrzyskiego został Piotr Żmudziński (Przewodniczący ZZ Metalowcy MAN Bus Starachowice), członkiem Rady Federacji został Jerzy Urbaniak, wybrano 2 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w zakładach województwa, oraz mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy na wydziałach produkcyjnych. 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.