Okupacja budynku dyrekcji AMP w Krakowie

Okupacja budynku dyrekcji AMP w Krakowie

W dniu wczorajszym 19 października 2020 cztery Zakładowe Organizacje Związkowe działające na terenie krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A wydały wspólny Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wzywający Dyrekcje AMP do jak najszybszego porozumienia się i zagwarantowania pracownikom Stalowni i Wielkiego Pieca miejsc pracy w krakowskich zakładach AMP.

Zaraz po uzgodnieniu treści porozumienia zebrało się prezydium NSZZ Pracowników AMP S.A.  i podjęło uchwałę o pozostaniu całodobowym  w biurze związku do momentu podpisania stosownego porozumienia.

Niestety nasz związek pozostał sam na placu boju ponieważ pozostałe Organizacje Związkowe wycofały się ze wcześniejszych uzgodnień i okupacji budynku dyrekcji. Przedstawiciele naszego Związku rotacyjnie pozostają całodobowo w biurze, do momentu podpisania stosownego porozumienia dotyczącego zabezpieczenia pracowników Stalowni i WP.  W obecnych czasach pandemii to jedna z możliwych akcji protestacyjnych.

Komunikat

Józef Kawula

W-ce Przewodniczący NSZZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Przewodniczący Okręgu Małopolskiego FZZ Metalowców i Hutników

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.