Opolskie spotkanie aktywu związkowego

Opolskie spotkanie aktywu związkowego

W dniu 23 stycznia 2015 w Opolu odbyło noworoczne spotkanie aktywu związkowego Okręgu Opolskiego FZZ Metalowcy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych, Przewodniczący Federacji kol. R. Wojtkowiak, V-e Przewodniczący kol. G. Bor będący reprezentantem Okręgu Opolskiego, V-ce Przewodniczący kol. M. Grzybek oraz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Opolu kol. Sebastian Koćwin.

W trakcie spotkania Przewodnicząca Rady Okręgu kol. H. Marszałek podsumowała działalność ZOZ w roku ubiegłym, przybliżyła przebieg obrad i dyskusji prowadzonej na IX Zjazdu Federacji oraz powitała w szeregach Metalowców nową Zakładową Organizację Związkową – NSZZ Pracowników ORAS Olesno ( zakład zajmujący się produkcja armatury łazienkowej i kuchennej).

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ zaprezentował cele, jakie pragnie zrealizować w swojej działalności w roku 2015.

Kol. R. Wojtkowiak składając noworoczne życzenia życzył działaczom podejmowania zawsze dobrych decyzji oraz samych sukcesów w niełatwej działalności związkowej. Następnie zaprezentował aktualną sytuację w ruchu związkowym – ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wydarzeń na Śląsku w tym posiedzenia wspólnego komitetu protestacyjnego OPZZ, Forum i Solidarności. W dalszej części omówione zostały stanowiska zjazdowe i stan ich realizacja.

Spotkanie zakończyło wręczenie oznaczeń związkowych – za zasługi dla OPZZ odznaczeni zostali kol. Karol Lakwa – CELPA S.A. Łambinowice, oraz kol. Zbigniew Kubiak – Zakład Aparatury Spawalniczej OZAS Opole.

W dalszej części spotkania związkowych podzieli się uwagami ze swojej działalności w tym informacjami o prowadzonych negocjacjach płacowych.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.