Ostatnia Rada Federacji w I kadencji 2018 – 2022

Ostatnia Rada Federacji w I kadencji 2018 – 2022

W dniu 26 lipca 2022 miało miejsce ostanie posiedzenie Rady I kadencji FZZ Metalowców i Hutników w Polsce 2018 – 2022. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący OPZZ  Andrzej Radzikowski, który zaprezentował aktualne problemy omawiane w Radzie Dialogu Społecznego, której pracami obecnie kieruje. Omówił m.in. rządowe propozycje dotyczące wzrostu płacy minimalnej – 3383 zł  od 1 styczna 2023 i 3450 zł od 1 lipca 2023, akcje protestacyjne osób zatrudnionych w sferze budżetowej, wzrastające koszty utrzymania, wysokości inflacji i sytuacje w ruchu związkowym oraz  najbliższe działania OPZZ.

W trakcie obrad członkowie Rady podęli stosowne Uchwały dotyczące procedury wyborczej do władz Federacji II kadencji 2022 – 2026. 

Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników będzie miał miejsce w dniach 24 – 26 listopada 2022. Miejscem Zjazdu będzie Hotel Katowice w Katowicach. Rada Federacji wybrała również Delegatów na Kongres OPZZ, który będzie miał miejsce w dniach 15-16 grudnia 2022.  Posiedzenie Rady stronę medialną zabezpieczył redaktor Przemysław Szwagierczak z Magazynu Hutniczego

Galeria zdjęć 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.