Panie Mitall zmień decyzję ! I zmienił !

Panie Mitall zmień decyzję ! I zmienił !

W dniu 24 lipca ok. 2000 osób, związkowców i pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz firm kooperujących zebrało się pod siedzibą zarządu spółki w Dąbrowie Górniczej domagając się zmiany decyzji zarządu ArcelorMitall Poland, dotyczącej tymczasowego wygaszenia wielkiego pieca w krakowskim zakładzie.

Zapowiadane ograniczenia produkcji mogły spowodować utratę pracy przez ponad 800 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę wielkiego pieca oraz dodatkowo ok. 3-4 tyś pracowników zatrudnionych w spółkach kooperujących z krakowską hutą.

Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący OPZZ w swoim wystąpieniu podkreślił, że oprócz zmiany decyzji zarządu spółki, także od Rządu domagamy się wzięcia większej odpowiedzialności za kondycję polskiego przemysłu hutniczego. „Zbliżają się wybory do parlamentu niech kandydaci odpowiedzą na pytanie, co zamierzają robić, aby ratować polskie hutnictwo ?

Mirosław Grzybek, Przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce zwrócił uwagę, że decyzje Zarządu ArcelorMittal Poland jest jednym z przykładów potwierdzających trudną sytuację, w jakiej znajduje się przemysł hutniczy w Polsce i to pomimo dobrej koniunktury gospodarczej oraz wciąż dużego, znacznie wyższego niż zdolności produkcyjne rodzimego przemysłu, zapotrzebowania na wyroby hutnicze w Polsce.

W dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2019, odbyło się spotkanie prezesa spółki ArcelorMittal, Geert’a Verbeeck’a ze związkowcami, biorących udział w pikiecie przed siedzibą firmy w Dąbrowie Górniczej, który poinformował, że zarząd spółki podjął decyzje o tymczasowym odroczeniu terminu wyłączeniu wielkiego pieca w Krakowie!

Ta decyzja jest wielkim sukcesem Związków Zawodowych, które pokazały jak należy walczyć o utrzymanie miejsc pracy !

Zarząd Federacji ZZ Metalowców i Hutników dziękuje uczestnikom pikiety za udział oraz informuje że w dniu 22 sierpnia 2019 w Krakowie będzie miała miejsce kolejna manifestacja w obronie polskiego hutnictwa.

/galeria/

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.