Pierwszy Zjazd Okręgowy

Pierwszy Zjazd Okręgowy

W dniu 18 września 2018 zgodnie z harmonogramem oraz uchwałą Rady Federacji miał miejsce pierwszy Zjazd Okręgowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce w nowo powołanym Okręgu Małopolskim. W zjeździe uczestniczyło 18 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe z terenu województwa.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Okręgu Małopolskiego został Józef Kawula reprezentujący NSZZ Pracowników ArceloerMitall Poland S.A. z Krakowa. Uczestnicy wybrali 10 delegatów na Zjazd Krajowy oraz dwóch członków Rady Federacji na kadencje 2018 – 2022. Siedziba Okręgu będzie znajdować się w budynku ArcelorMitall Poland na ulicy Ujastek 1.

W Zjedzie uczestniczyli Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek oraz V-ce Przewodniczący Grzegorz Bor, którzy przybliżyli zebranym aktualną sytuacje w ruchu związkowym oraz zaprosili do uczestnictwa sobotniej ( 22 września 2018 ) manifestacji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na ulicach Warszawy. Uczestnicy podjęli stosowną uchwałę popierającą protest celem przeciwstawienia się obecnej polityce rządu i czynnego udziału w manifestacji. Na zakończenie konferencji wszystkim nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Federacji.

Galeria zdjęć

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.