Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie

Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie

W czwartek 21 listopada 2019 ok. 500 przedstawicieli wszystkich central związkowych pikietowało pod UW w Krakowie domagając się od Premiera RP Mateusza Morawieckiego podjęcia działań celem wstrzymania czasowego wyłączenia wielkiego pieca i stalowni.

 

Szanowny Panie Premierze

Występujemy do Pana już po raz kolejny w sprawie podjęcia stosownych działań, które spowodują wycofanie decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. o czasowym wyłączeniu pracy ostatniego wielkiego pieca w krakowskim oddziale Huty.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja przemysłu stalowego w Europie stale się pogarsza, głównie poprzez napływ wyrobów hutniczych z krajów, które nie mają narzucanych restrykcyjnych norm emisji CO2, jednakże jako przedstawiciele tysięcy pracowników zatrudnionych w zakładach hutniczych znajdujących się w Polsce, oczekujemy na rozwiązanie problemu istnienia tej głównej gałęzi przemysłu.

Prosimy zatem Pana Premiera, by popierał i inicjował działania na forum europejskim, które spowodują zatrzymanie wygaszania hutniczych pieców w Polsce, ale także w innych krajach wspólnotowych. Dalsza stagnacja w decyzjach i działaniach jakie powinny zostać podjęte przez UE w obszarze europejskiego hutnictwa może spowodować upadek tej gałęzi przemysłu w Europie.

W tym temacie zwróciliśmy się na początku września także do wszystkich europarlamentarzystów reprezentujących nasz kraj, jednakże żaden z nich nie odpowiedział na nasze wystąpienie.

Panie Premierze,

Wygaszenie wielkiego pieca w Krakowie to ogromne zagrożenie tysięcy miejsc pracy i egzystencji rodzin zatrudnionych pracowników w ArcelorMittal Poland oraz w podmiotach współpracujących. Już dzisiaj obserwujemy jak w ogromnym stresie żyje od maja br., kiedy po raz pierwszy Zarząd AMP ogłosił wygaszenie wielkiego pieca i wyłączenie pracy stalowni, ponad 1200 pracowników zatrudnionych w części surowcowej Huty.

Nie ukrywamy, że pracownicy jak i my, ich przedstawiciele, czujemy się oszukani, tak przez Zarząd ArcelorMittal Poland, jak i ministrów Pańskiego Rządu, którzy przed wyborami parlamentarnymi poprzez media zapewniali, że wielki piec w Krakowie nie zostanie wygaszony. Dlatego też jeszcze raz domagamy się interwencji, która pracownikom zapewni normalną pracę, a Rządowi RP pod Pana przewodnictwem przywróci w oczach wyborców poczucie wiarygodności.

/galeria zdjęć z pikiety/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.